O nas

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiotem tworzącym OLK SP ZOZ jest Województwo Podkarpackie, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

OLK w Rzeszowie SP ZOZ świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

Ponadto świadczymy odpłatne usługi badań medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej.
Linki
BIP NFZ Podkarpacie